Comité de Redacción

 

José Eduardo López Pereira (Filoloxía Latina. Universidade da Coruña. Director de ‘Corpus Documental Latinum Gallaeciae’)
e-mail: pereira@udc.es

José Luis Couceiro Pérez (Filoloxía Galega. Universidade de Santiago)
e-mail:  jl.couceiro@usc.es

José Manuel Díaz de Bustamante (Filoloxía Latina. Universidade de Santiago)
e-mail:  jm.diaz@usc.es

Fernando López Alsina (Historia Medieval. Universidade de Santiago)
e-mail: fernando.lopez@usc.es

 

Jaime Díaz de Bustamante (Responsable técnico. Universidade de Vigo)
e-mail: jdiaz@uvigo.es

María José Folgar Brea (Becaria. Centro "Ramón Piñeiro" para a Investigación en Humanidades)
e-mail: mfolgar@cirp.es